top of page

FORTROLIGHED OG COOKIES

Sidst opdateret: 18/02/2021

NKT Fasteners respekterer din ret til privatliv. Denne Fortrolighedserklæring forklarer, hvem vi er, hvordan vi indsamler, deler og bruger personlige oplysninger om dig, og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende. 

Denne Fortrolighedserklæring gælder kun personlige oplysninger, vi indsamler via vores hjemmeside nktfasteners.com. Hvad angår personlige oplysninger, vi indsamler, når du bruger eller interagerer med vores tjenester, kan du se vores tjeneste-fortrolighedserklæring nedenfor.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om vores brug af dine personlige oplysninger, så kontakt os ved hjælp af kontaktoplysningerne i kapitel 11 nedenfor.

Indhold:

1. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi og hvorfor

2. Retsgrundlaget for behandlingen af personlige oplysninger

3. Hvem deler vi dine personlige oplysninger med og hvordan

4. Datalagring

5. Dine rettigheder til databeskyttelse af personlige oplysninger i NKT Fasteners besiddelse

6. Bliver mine personlige oplysninger overført til udlandet?

7. Sikkerhedsforanstaltninger ift. dine personlige oplysninger

8. Cookies og lignende teknologier

9. Links til tredjepartshjemmesider

10. Ændringer i vores Fortrolighedserklæring

11. Sådan kan du kontakte os

1. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi og hvorfor

De personlige oplysninger, vi indsamler om dig via hjemmesiden, falder i store træk indenfor følgende kategorier:

Oplysninger, du giver frivilligt

Visse dele af vores hjemmeside kan bede dig om frivilligt at afgive personlige oplysninger, som f.eks. ved at udfylde en webformular:

 • Efternavn, fornavn, firmanavn, titel og adresse, land;

 • Personlige kontaktoplysninger (telefon, e-mail, fax mv.);

 • Navn, adresse, afdeling, kontaktoplysninger og andre oplysninger i relation til en virksomhed, du repræsenterer (hvis nogen), samt din funktion i denne virksomhed;

 • Brugerindstillinger (f.eks foretrukne sprog);

 • Dine præferencer for markedsføring;

 • Nyhedsbrevsabonnementer, tilmelding til kampagner, brug af særlige tilbud mv.

 • Svar på undersøgelser, anmeldelser, ratings og andre typer af feedback;

 • Indholdet af enhver kommunikation, der sendes via hjemmesiden, herunder alle oplysninger, der offentliggøres i sociale fællesskaber på hjemmesiden eller på anden måde deles med NKT Fasteners og/eller andre brugere;

 • Alle andre oplysninger, som du angiver på eller uploader til hjemmesiden (f.eks. indhold, du udfylder i en online-formular, eller et foto, du uploader).


Oplysninger, vi indsamler automatisk

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi automatisk indsamle visse oplysninger fra din enhed.  I nogle lande, herunder lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan denne information blive betragtet som værende personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse.

Konkret kan de oplysninger, vi indsamler automatisk, omfatte:

 • IP-adresse, operativsystem, browsertype, browserversion, browserkonfiguration, internetudbyder samt andre typer af computer- og tilslutningsrelaterede oplysninger, der er relevante for at identificere den enhedstype, der forbinder dig til hjemmesiden, og dermed tillade dataudveksling med dig og din enhed og sikre en bekvem brug af hjemmesiden;

 • URL- og IP-adressen på den hjemmeside, hvorfra du har tilgået eller er blevet videresendt til vores hjemmeside, herunder dato og tid;

 • Undersider besøgt på vores hjemmeside, links du har fulgt på hjemmesiden, herunder dato og tidspunkt;

 • Den fulde Uniform Resource Locator (URL)-strøm af klik til, gennem og fra hjemmesiden, herunder dato og tidspunkt;

Indsamling af disse oplysninger giver os mulighed for bedre at forstå de besøgende, der kommer til vores hjemmeside, hvor de kommer fra, og hvilket indhold eller hvilke produkter på vores hjemmeside der er af interesse for dem.  Vi bruger denne information til vores interne analyser og til at forbedre kvaliteten og relevansen af ​​vores hjemmeside for vores besøgende.

Nogle af disse oplysninger kan indsamles ved hjælp af cookies og lignende tracking-teknologier, som nærmere forklaret under overskriften ”Cookies og lignende teknologier” nedenfor (kapitel 8).

Oplysninger, vi får fra tredjepartskilder

Fra tid til anden kan vi få personlige oplysninger om dig fra tredjepartskilder (nyhedsbreve/marketingkampagner/undersøgelser...), men kun hvis vi har kontrolleret, at disse tredjeparter enten har dit samtykke eller på anden vis har juridiske tilladelse eller forpligtelse til at videregive dine personlige oplysninger til os.

2.  Retsgrundlaget for behandlingen af personlige oplysninger

Det juridiske grundlag for vores indsamling og brug af de personlige oplysninger, der er beskrevet ovenfor, vil afhænge af de pågældende personlige oplysninger og den specifikke kontekst, vi har indsamlet dem i. 

Dog vil vi normalt kun indsamle personlige oplysninger fra dig, (i) hvis behandlingen af disse er i vores legitime interesse og ikke tilsidesættes af dine rettigheder, (ii) hvis vi har brug for de personlige oplysninger for at kunne udføre en kontrakt med dig, eller (iii) hvis vi har dit samtykke til at gøre det.

Vi behandler dine personlige oplysninger med nedenstående formål:

 • Administration, drift, vedligeholdelse og forbedring af hjemmesiden;

 • At kontakte dig for at informere din organisation om nye produkter og tjenester, vi leverer;

 • At hjælpe os med at forbedre og tilpasse hjemmesiden, vores markedsføring, produkter og tjenester;

 • Udførelse af analyser og kundeundersøgelser, herunder generelle markedsundersøgelser eller overvågning af vore kunders behov for og meninger om specifikke emner, salg og trafikmønstre, og for at analysere reklamers effektivitet, både anonymt (f.eks. ved at indsamle data) eller på individuel basis (i den udstrækning, loven tillader dette);

 • Besvarelse af dine spørgsmål og henvendelser (via f.eks. webformularer);

 • Dannelse af statistiske data om brugen af ​​vores hjemmeside og sider på de sociale medier samt produkter og tjenester;

 • Overholdelse af gældende love, retskendelser, offentlige og retshåndhævende myndigheders anmodninger, at kunne drive vores systemer korrekt og beskytte os selv, vores brugere og kunder samt til at løse eventuelle kundetvister;

 • Segmentering af vores kundebase og hjælp til udvikling af tilbud, produkter og tjenester for at give din organisation den bedste kundeoplevelse (indsamling af data gennem vores CRM-system);

 • Administration af fordele, undersøgelser, konkurrencer eller andre salgsfremmende aktiviteter eller begivenheder;

 • At overholde juridiske forpligtelser, forhindre ulovlig anvendelse af hjemmesiden, løse konflikter og håndhæve vores aftaler; samt

 • Andre formål, du specifikt har givet samtykke til; og ellers som tilladt ifølge gældende lov.


Vi vil bede om dit samtykke inden indsamling, bearbejdning og brug af dine personlige oplysninger til ovennævnte formål, hvis og i det omfang loven kræver det. Ligeledes vil vi, hvis vi ønsker at bruge dine personlige oplysninger til et nyt eller andet formål, der ikke er foreneligt med det formål, hvortil vi har indsamlet eller modtaget dem, underrette dig og kun gennemføre en sådan anden anvendelse, hvis det er påkrævet eller tilladt ifølge gældende lov, eller hvis du har givet samtykke hertil.

Til de ovennævnte formål vil kun et begrænset antal personer i NKT Fasteners (f.eks personer i salgs,- support-, jura-, økonomi-, IT- og regnskabsafdelingerne samt visse ledere med tildelt ansvar) have adgang til dine personlige oplysninger.

Hvis du har spørgsmål om eller brug for yderligere oplysninger om det juridiske grundlag, vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger på, kan du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne under ”Sådan kan du kontakte os” i kapitel 11 nedenfor.

3. Hvem deler vi dine personlige oplysninger med og hvordan

Til ovennævnte formål kan vi dele dine personlige oplysninger med tredjepart. For at foretage forbedringer af vores hjemmeside kan vi indsamle oplysninger, der hjælper os med at forstå, hvordan kunderne bruger den. For eksempel kan vi gennemgå de indsamlede oplysninger for at afgøre, hvilke områder af hjemmesiden vores kunder oftest besøger. NKT Fasteners kan levere samlede statistikker om vores besøgende, trafikmønstre og relateret hjemmesideinformation til velrenommerede tredjepartsleverandører, men disse statistikker vil ikke indeholde oplysninger, der kan identificere enkeltindivider. Personlige oplysninger såsom dit navn og din e-mailadresse vil ikke blive brugt i vores undersøgelser.

 

Vi sælger, bytter, udlejer, videregiver, overdrager eller på anden vis deler ikke dine personlige oplysninger, med undtagelse af følgende:

Vores koncernselskaber, tredjepartstjenesteudbydere og partnere: Vi kan anvende tredjepartsudbydere (dvs. virksomheder eller personer engageret af os) til at udføre visse funktioner på vores vegne og efter vores anvisninger. Som eksempler kan nævnes databaseadministration, vedligeholdelse, webanalyse, håndtering af indgående henvendelser, pakkelevering, postafsendelse og e-mail, fjernelse af gengangerinformation fra kundelister, dataanalyse, salgs- og markedsføringsassistance, behandling af kreditkortbetalinger og ydelse af kundeservice. For eksempel kan tredjepartsudbydere af services omfatte it-selskaber, kreditkortbehandlere, kreditvurderingsbureauer eller juridiske, finansielle og andre rådgivere. Enhver tredjepartsudbyder, der yder databehandlingstjenester til os, eller som på anden vis behandler personlige oplysninger til formål, der er beskrevet i denne Fortrolighedserklæring, får kun adgang til de personlige oplysninger, denne har brug for, til at varetage sine specifikke funktioner og kun med det formål at udføre disse funktioner. Vi vil sikre, at enhver tredjepartsudbyder er bekendt med og overholder disse forpligtelser. Vi vil desuden sikre, at enhver tredjepartsudbyder behandler dine personlige oplysninger, som det kræves af gældende lovgivning om databeskyttelse, og at de indfører passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. [En liste over vores nuværende koncernselskaber findes her www.spitpaslode.com, og her er en liste over vores nuværende serviceudbydere og samarbejdspartnere:]

 • Itwbyg.dk

 • Spitpaslode.se

 • Itw.no

 • MailChimp

 • MediaHelp

 • Trippus

 • Entera

 • www.wix.com

 

Domstole, kompetente retshåndhævende myndigheder og regulerende, offentlig styrelse: Vi kan dele personlige oplysninger, når vi mener, det er nødvendigt for at overholde gældende lov eller bestemmelser, for at udøve, etablere eller beskytte vores juridiske rettigheder eller for at beskytte dine vitale interesser, vores hjemmesiderettigheder og -sikkerhed, andre brugere, eller tredjemand (f.eks. med henblik på beskyttelse mod bedrageri). Dette kan uden begrænsning omfatte tilfælde, hvor vi ved lov, bindende ordrer fra domstole, retshåndhævende myndigheder eller lovgivere er forpligtede til at dele personlige oplysninger.


Potentielle eller faktiske købere (og disses agenter og rådgivere): Efterhånden som vi fortsætter med at udvikle vores forretning, vil vi måske en dag sælge hele eller dele af vores hjemmeside eller forretning. Vi kan videregive dine personlige oplysninger til en faktisk eller potentiel køber (og dennes agenter og rådgivere) i forbindelse med ethvert faktisk eller potentielt køb, enhver fusion eller overtagelse af en hvilken som helst del af vores forretning eller hjemmeside, forudsat at vi informerer køber om, at denne kun må bruge dine personlige oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne Fortrolighedserklæring.

Enhver anden person: Hvis det er aftalt med dig (f.eks hvor du giver samtykke til andre typer af dataoverførsler i forbindelse med tilmelding til en bestemt tjeneste).

4. Datalagring

Vi opbevarer personlige oplysninger indsamlet fra dig, når vi har et løbende legitimt forretningsbehov herfor (f.eks. for at yde dig en service, du har anmodet om, eller overholde gældende juridiske, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav). 

 

Når vi ikke har et løbende, legitimt forretningsbehov for at behandle dine personlige oplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem eller, hvis dette ikke er muligt (f.eks fordi dine personlige oplysninger er blevet gemt i backuparkiver), gemme dine personlige oplysninger på en sikker måde og isolere dem fra enhver yderligere behandling, indtil sletning er mulig i overensstemmelse med vores standardpolitikker for sletning/destruktion af backup.

5. Dine rettigheder til databeskyttelse af personlige oplysninger i

NKT Fasteners’s besiddelse

 

Du har følgende rettigheder til databeskyttelse:

 • Hvis du ønsker at tilgå, rette, ajourføre eller anmode om sletning af dine personlige oplysninger, kan du til enhver tid gøre dette ved at kontakte os via kontaktoplysningerne under ”Sådan kontakter du os”-overskriften nedenfor, kapitel 11.  Efter modtagelsen af ​​din skriftlige anmodning og tilstrækkelige oplysninger til at kunne identificere dine personlige oplysninger vil vi oplyse dig om de personlige oplysninger, vi har om dig, og som du har ret til. Du kan anmode om, at vi retter enhver ukorrekt personlig oplysning, eller at vi sletter alle personlige oplysninger, du mener, vi ikke længere har et lovligt formål til at bearbejde, som det kræves af loven. Anmodninger om at slette personlige oplysninger er underlagt alle gældende forpligtelser til juridisk og etisk rapportering eller opbevaring af dokumenter, der er pålagt os.

 • Desuden kan du gøre indsigelse mod behandling af dine personlige oplysninger i visse situationer, herunder situationer hvor dine personlige oplysninger behandles på grundlag af legitime interesser.

 • Du kan desuden i visse situationer bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger (dvs. stoppe behandlingen, men opbevare oplysningerne) eller om at sikre flytbarhed af dine personlige oplysninger (dvs. overføre dine personlige oplysninger til dig eller anden part som pr. din anmodning). Igen kan du udøve disse rettigheder ved at kontakte os via kontaktoplysningerne under ”Sådan kontakter du os”-overskriften nedenfor, kapitel 11.

 • Du har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at fravælge markedsføringsmateriale fra os.  Du kan udøve denne ret ved at klikke på ”afmeld”- eller ”fravælg”-linket i de markedsførings-e-mails, vi sender dig.  For at fravælge andre former for markedsføring (såsom brevmarketing eller telemarketing) bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne under ”Sådan kontakter du os”-overskriften nedenfor, kapitel 11.

 • På samme vis kan du, hvis vi har indsamlet og behandlet dine personlige oplysninger med dit samtykke, til enhver tid trække dette samtykke tilbage.  Tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af databehandling gennemført før din tilbagetrækning af samtykket, ligesom det ikke vil påvirke behandling af ​​dine personlige oplysninger, der udføres på baggrund af andre lovlige grunde end samtykke.

 • Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed om vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger.  For yderligere information bedes du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed, der i Danmark er Datatilsynet www.datatilsynet.dk

 

Vi besvarer alle anmodninger, vi modtager fra personer, der ønsker at udøve deres ret til databeskyttelse i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

6. Bliver mine personlige oplysninger overført til udlandet?

Vores koncernvirksomheder og tredjepartstjenesteudbydere og -samarbejdspartnere driver virksomhed rundt omkring i verden. Derfor kan dine personlige oplysninger blive overført til eller behandlet i et andet land end det, hvori du bor. Dette kan omfatte lande, hvor gældende databeskyttelseslovgivning giver en mindre grad af beskyttelse end dit hjemland.

 

Hvis du f.eks. befinder dig i EU/EØS eller Schweiz, vil det land, hvor modtageren befinder sig, måske ikke være at betragte som et sikkert land inden for Det Europæiske Databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF), EU’s generelle forordning om databeskyttelse (679/2016) eller Schweiz’ Lov om Føderal Databeskyttelse. I sådanne tilfælde vil NKT Fasteners alligevel sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personlige oplysninger, som er i overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. Dette omfatter sikring af, at modtageren overholder principperne i Privacy Shield (for modtagere i USA). Det omfatter desuden implementering af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger mellem vores koncernselskaber; disse kræver, at alle koncernens selskaber beskytter personlige oplysninger, de behandler fra EØS, i overensstemmelse med EU-lovgivningen om databeskyttelse.

 

Vores standardkontraktbestemmelser kan fremsendes på anmodning. [Vi har implementeret lignende fornødne foranstaltninger med vores tredjepartstjenesteudbydere og samarbejdspartnere, og yderligere detaljer herom kan fremsendes på anmodning.]

7. Sikkerhedsforanstaltninger ift. dine personlige oplysninger

Vi er dedikerede til at værne om fortrolighed og sikkerhed for ​​de oplysninger, du giver os, og vi indfører passende tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod enhver uautoriseret adgang, beskadigelse, videregivelse eller tab af personlige oplysninger, vi indsamler og behandler om dig. De foranstaltninger, vi anvender, er udviklet til at give et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til risikoen ved at behandle dine personlige oplysninger. 

 

Du bør desuden være opmærksom på, at kommunikation over internettet, såsom e-mails, ikke er sikker, medmindre den er krypteret.

8. Cookies og lignende teknologier

Cookie-erklæring

NKT Fasteners respekterer dit privatliv og er forpligtet til at overholde de gældende fortroligheds- og databeskyttelseslove og -retningslinjer for industrien, herunder GDPR.

Denne cookie-erklæring ("Cookie-erklæring") og vores Fortrolighedserklæring for hjemmesiden beskriver, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, du giver til os på denne hjemmeside www.nktfasteners.com. Denne erklæring gælder kun for NKT Fasteners-hjemmesidens portefølje (herunder, men ikke begrænset til www.nktfasteners.com (og alle undersider)) og ikke tredjepartshjemmesider, der måtte være tilgængelige herfra.

Vi bruger cookies, web beacons, entydige identifikatorer og lignende teknologier til at indsamle og lagre oplysninger (som kan omfatte dine personlige oplysninger) om, hvordan du interagerer med vores hjemmesider, kommunikation og tjenester, samt udvalgte tredjepartshjemmesider, der indgår i vores partnerreklamenetværk. På baggrund af denne information kan vi bruge disse teknologier til at vise dig relevante annoncer, kaldet interessebaseret annoncering.

Cookies er små tekstfiler, der placeres på din enhed og entydigt identificerer din enhed. Cookies kan ikke bruges til at køre programmer eller overføre virus til din enhed.

Web beacons (også kendt som ”Pixel tags”) er små blokke af kode på websider eller i vores e-mails, der gør det muligt for os at læse og indstille cookies. Web beacons bruges ofte i forbindelse med cookies som en hjælp til at drive vores hjemmesider og e-mails samt indsamle information om online-aktivitet.

Cookies

For at gøre denne hjemmeside nemmere at bruge og navigere i placerer vi en gang imellem en lille datafil på din computer eller enhed. Disse filer er kendt som cookies. De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse ved at gøre det muligt for hjemmesiden at 'huske' dig, enten mens ​​dit besøg står på (ved hjælp af en 'session cookie') eller ved gentagne besøg (ved hjælp af en 'persistent cookie' ).

Cookies udfører mange forskellige opgaver, som f.eks. at lade dig navigere effektivt mellem siderne, gemme dine præferencer og generelt forbedre din oplevelse af en hjemmeside. Cookies gør samspillet mellem dig og hjemmesiden hurtigere og nemmere. Hvis en hjemmeside ikke bruger cookies, vil den tro, du er en ny besøgende, hver gang du går til en ny side på hjemmesiden – når du indtaster dine log-in-oplysninger og går til en anden side, vil systemet f.eks. ikke genkende dig og vil ikke kunne holde dig logget ind.

Vi bruger cookies til at få hjemmesiden til at fungere bedre for dig, og fordi de er afgørende for brugen af ​​vores hjemmeside. Du kan administrere og/eller slette disse små filer, som du ønsker. Lær mere om cookies, og hvordan de håndteres, på AboutCookies.org.

Hvis du blokerer for cookie-anvendelse på denne hjemmeside, så bemærk venligst, at nogle dele dermed kan blive utilgængelige eller ikke fungere korrekt.

Hvis du ikke vil have, at oplysninger indsamles, bør du vælge ikke at bruge NKT Fasteners-hjemmesiden.

 

Sådan bruger vi cookies

Vores hjemmeside kan bruge cookies flere steder. Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have mest relevans for dig, samt at kunne levere dig de services, du har efterspurgt, som fx at modtage nyhedsbreve. Derudover anvender vi oplysningerne til at optimere og forbedre vores services og indhold.

Måling af hjemmesidebrug (Google Analytics)

Vi bruger Google Analytics til at indsamle oplysninger om, hvordan folk bruger denne hjemmeside. Dette gør vi for at sikre, at den opfylder brugernes behov, og for at forstå, hvordan vi kan gøre den bedre.

Google Analytics gemmer oplysninger om, hvilke sider du besøger, hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvordan du kom hertil, og hvad du klikker på.

De følgende cookies sættes af Google Analytics:

Navn                  Indhold                                 Udløber

_utma                tilfældigt genereret tal            2 år

_utmb                tilfældigt genereret tal            30 minutter

_utmc                tilfældigt genereret tal             Når du lukker din browser

_utmx                tilfældigt genereret tal             2 år

_utmxx              tilfældigt genereret tal             2 år

_utmz                tilfældigt genereret tal og oplysninger om, hvordan hjemmesiden blev nået (f.eks direkte eller via et link, en organisk søgning eller en betalt søgning) 6 måneder

 

   

Ændringer i erklæringen

NKT Fasteners forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne Cookie-erklæring når som helst og uden forudgående varsel ved at udgive den reviderede udgave af denne Cookie-erklæring på NKT Fasteners hjemmesiden. Hvis vi ændrer denne Fortrolighedserklæring, vil ændringerne kun gælde for personlige oplysninger, vi indsamler efter, at vi har lagt den reviderede Cookie-erklæring på hjemmesiden.

9. Links til tredjepartshjemmesider


Denne Fortrolighedserklæring gælder ikke tredjepartshjemmesider, som vores hjemmesider linker til, eller som annoncerer på vores hjemmesider. Disse tredjepartshjemmesider har deres egen fortrolighedserklæring eller -politik, som vi opfordrer dig til at læse.
 
10. Ændringer i vores Fortrolighedserklæring


Vi kan fra tid til anden ændre denne Fortrolighederklæring for eksempel for at holde den ajour eller overholde ændrede juridiske, tekniske eller forretningsmæssige krav. Når vi opdaterer vores Fortrolighedserklæring vil vi træffe passende foranstaltninger for at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi udfører.  Vi vil indhente dit samtykke til væsentlige ændringer i Fortrolighedserklæringen, hvis og hvor dette kræves af gældende lovgivning om databeskyttelse.


Du kan se, hvornår denne Fortrolighedserklæring sidst blev opdateret ved at tjekke datoen ”Sidst opdateret” øverst i denne Fortrolighedserklæring. 
 
11. Sådan kan du kontakte os


Hvis du har spørgsmål eller bekymringer ift. vores brug af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger. Vi gør i den forbindelse opmærksomme på, at NKT Fasteners er en del af ITW Construction Products, hvorfor henvendelser vil rettes til os derigennem:
Adresse: Gl. Banegårdsvej 55, 5500 Middelfart
Kontaktnummer: 63411010
E-mail: marketing@itwnordic.com 
 
Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Vi gennemgår vores Fortrolighedserklæring regelmæssigt. Vores procedurer og praksisser er i overensstemmelse med GDPR, som denne er fastsat af EU.

 

bottom of page